zoekertjes
 • Deelname
 • Lid worden
 • Onze markten
 • Markten collega's

ALGEMEEN REGLEMENT

Vzw RommelMarktBond Oudenaarde (R.M.B.O)

 • Iedere persoon kan deelnemen aan onze rommelmarkten, zowel particulieren als professionelen.

 • Professionele verkopers dienen in orde te zijn met de wetgeving op ambulante handel.

 • Elke deelnemer kan zich laten lid maken bij onze vereniging en zodoende genieten van de voordelen.
  Voorwaarden en reglement omtrent lid worden, is te verkrijgen via bestuur.

 • Inschrijven voor onze markten kan per mail: herve.salomon@telenet.be,
  website: www.vzw-rmbo.be,
  tel/fax : 055/610785 of gsm: 0473 35 49 31

  • Een standplaats wordt slechts voorbehouden indien het standgeld betaald is 3 dagen voor de rommelmarkt.

  • Betalen kan via overschrijving op onze rekening BE54 6718 9084 0997 op naam van vzw rommelmarktbond met vermelding van naam, data, markt en aantal meters.

  • Steeds betalen met naam waarmee je inschrijft.

  • Men kan ook contant betalen aan persoon van het bestuur.

  • Bij telefonische inschrijving moet het standgeld binnen de 10 dagen na inschrijving gestort zijn, anders wordt de plaats niet voorbehouden.Deze standplaats mag dan door de inrichting terug verhuurd worden.

 • Deelnemers die zich als risico de dag zelf aanmelden betalen dubbel .

 • Onze standplaatsen zijn genummerd.

 • Bij de standplaatsen mogen de wagens steeds blijven staan, doch anders vermeld op flyers.

 • Bij standplaatsen kleiner dan 6 meter moet de wagen achter de stand verwijderd worden

 • De inrichters kunnen standhouders weigeren ,indien goederen niet aan voorwaarden voldoen.

 • Standhouders dienen hun eigen afval mee te nemen, zoniet word naam doorgegeven aan hogere instanties ,
  wat ook uitsluiting op onze andere markten inhoud.

 • Verdere info word verkregen via de flyers die onze inrichting ronddeelt.

 • Door inschrijving en deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement.

Reglement  leden

 • Iedere persoon kan zich lid maken van onze vereniging,zowel particulieren als proffesionelen.
 • Leden betalen een jaarlijks lidgeld van 25 euro.elk lid krijgt een lidkaart.
 • Leden krijgen hierdoor een korting van 50 cent per lopende meter met een maximale stand van 10 m.
 • De lidkaart is op naam en niet overdraagbaar op collega’s.
 • Het lidgeld word betaald op onze rekening BE54 6718 9084 0997 met vermelding lidkaart  en de naam op wie de kaart spreekt.
 • Het standgeld dient betaald te zijn 10 dagen voor de rommelmarkt,zoniet valt een lid ook onder het duurdere standgeld.doch elk lid krijgt zijn 50 cent korting per meter.
  Wanneer lid zich als risico de dag zelf aanmeld betaalt hij het risico geld verminderd met 50 cent.
 • Het standgeld dient tevens betaald te worden op onze rekening BE54 6718 9084 0997 met duidelijke vermelding van aantal meter ,naam en  welke markt. Steeds betalen onder de naam dat mn inschrijft en deze die vermeld is op lidkaart.

Maandag 2 april: Paasmaandagrommelmarkt

 • Aan het park, Simon De Paepestraat / Gaspard Heuvickstraat te Oudenaarde
 • Van 10 u tot 18 u (standhouders vanaf 8 u)
 • Genummerde standen, wagen bij de stand
 • Standgeld: 
  • 1,50/m tot 21 maart
  • Vanaf 26/03: 2,00/m
  • dag zelf = 3,00/m

zaterdag 28 april: veertiende schapendriesrommelmarkt

 • Leupegem-Oudenaarde
 • Schapendries, Rennemonde, Onderbos en Koekstraat
 • van 8u tot 18 u, standhouders vanaf 6u
 • genummerde standen, wagen bij de stand
 • standgeld:
  • 2,00/m tot 21/04
  • vanaf 21/04 : 3,00/m,dag
  • dag zelf = 4,00/m


Zondag 27 mei: Rommelmarkt met jaarmarkt
 • Wortegem-Petegem
 • Oudenaardseweg / Waregemse weg
 • Rommelmarkt met jaarmarkt
 • Tgv "dolle dorpsdagen"
 • Van 10 u tot 20 u (standhouders vanaf 8 u)
 • Genummerde standen, wagen bij de stand
 • Standgeld:
  • 2,00/m
  • dag zelf = 4,00/m
 • Nieuwe waren via www.de-vlaamse-ardennen.be

Zaterdag 09 juni: 9 straten en pleinen rommelmarkt

 • Nabij UZ te gent
 • Huyssensplein, enz …..
 • Van 8 u tot 18 u, standhouders vanaf 6 u
 • Genummerde standen, wagen bij de stand
 • Standgeld:
  • 2,00/m
  • vanaf 2 juni 3,00/m
  • dag zelf: 4,00/m

Zaterdag 7 juli :Jaarlijkse Rommelmarkt

 • Leupegem – Oudenaarde
 • Puistraat en Verenigde natienlaan
 • Van 8u tot 18 u, standhouders vanaf 6 u
 • Genummerde plaatsen, wagen bij de stand
 • Standgeld:
  • 1,50/ m tot 30/06 
  • Vanaf 30/06 : 2,00/m
  • dag zelf 3,00/m

Zondag 19 augustus

 • Nazareth
 • Schoolstraat (aan de lokalen van de klj)
 • van 8u tot 18u
 • standhouders vanaf 6u,
 • genummerde plaatsen,wagen bij de stand
 • standgeld: 
  • 1,50/m
  • dag zelf: 3,00/m

Zaterdag 06 oktober: Garageverkoop


Donderdag 1 November: Rommelbeurs

 • Zaal de Qubus, Lindestraat, Oudenaarde
 • Van 10 u tot 18 u
 • standgeld:
  • 4,00/m Rijstand, 5,00/m muurstand,
  • Hoek: 5,00 extra
  • dag zelf betalen = 7,00/m
  • Tafels (2 m op 90 cm) aan 3,00 stuk
  • Inkom : 2,00
 • Ism vzw www.de-vlaamse-ardennen.be


Voor alle inlichtingen: herve.salomon@telenet.be
tel/fax : 055 61 07 85
GSM: 0473 35 49 31
www.vzw-rmbo.be

NIEUW rekeningnummer: BE54 6718 9084 0997

groeten,

Salomon Hervé
voorzitter

Baekelandt Jacqueline
secretaris

Datum Stad Locatie Aankomst Prijs/m
Voorhand Ter plaatse
do. 10 mei. Blankenberge Havenfeesten 07u00 € 7.5 € 10
vr. 11 mei. Blankenberge Havenfeesten 07u00 € 7.5 € 10
za. 12 mei. Blankenberge Havenfeesten 07u00 € 7.5 € 10
zo. 13 mei. Blankenberge Havenfeesten 07u00 € 7.5 € 10
zo. 27 mei. Wortegem-Petegem Wortegem (centrum) 08u00 € 2 € 4
za. 9 jun. Nederzwalm Neerstraat 08u00 € 1.5 € 2.5
zo. 17 jun. Blankenberge Markt 07u00 € 6 € 10
zo. 24 jun. Blankenberge Rogierlaan + Jansdijk 07u00 € 5 € 7.5
zo. 8 jul. Blankenberge Station 07u00 € 6 € 10
zo. 5 aug. Blankenberge Paravangfeest 07u00 € 7.5 € 10
zo. 12 aug. Blankenberge Station 07u00 € 6 € 10
za. 25 aug. Oudenaarde Stationsstraat 07u00 € 1.5 € 2.5
do. 1 nov. Oudenaarde Lindenstraat 47 07u00 € 4 € 7